Opracowanie urządzenia do przewidywania załamań autystycznych

Asmi Kumar, Georgia, Stany Zjednoczone 13-15

Autyzm dotyka jedno na 68 dzieci w USA, co czyni to schorzenie niezwykle powszechnym. Ponieważ skutki autyzmu takie jak napady padaczkowe i załamania mogą być bardzo nieprzewidywalne, ważne jest zaprojektowanie sposobu przewidywania, śledzenia i analizowania tych napadów. W ramach mojego projektu zbudowałam prototyp urządzenia do noszenia, które monitoruje puls użytkowników w celu przewidzenia załamania autystycznego, wysyła te informacje do aplikacji i w razie potrzeby przesyła alert push.

Pokaż więcej