Inteligentne badanie serca: nowatorskie podejście do diagnozy chorób serca wykorzystujące deep learning

Sofia Tomov, Tennessee, Stany Zjednoczone 13-15

Mój projekt wykorzystuje sztuczną inteligencję do poprawy dokładności diagnozy chorób serca. Choroba serca jest największym zabójcą na świecie, a badania pokazują, że badania z wykorzystaniem podstawowych narzędzi przesiewowych mogą być niedokładne i długotrwałe. Aby rozwiązać ten problem, stworzyłam oprogramowanie HEARO – ocenę serca na potrzeby algorytmicznej optymalizacji i ograniczania ryzyka chorób. Oprogramowanie HEARO wykorzystuje nowatorską kombinację optymalizacji do analizy 13 wspólnych wskaźników w danych pacjentów i zwraca prawdopodobieństwo występowania choroby serca u osoby badanej. Osiąga dokładność na poziomie 99%, co przewyższa poprzednie wyniki, w tym wyniki ze Stanford. Może to zapewnić lekarzom narzędzie do dokładniejszej diagnozy, potencjalnie ratujące życie.

Pokaż więcej