Poszukiwanie lekarstwa na zespół długiego odstępu QT: czy atenolol zadziała?

Charles Chiang, Indiana, Stany Zjednoczone 16-18

Wykorzystując publicznie dostępne dane o zwierzętach dostarczane przez Instytut Nauk o Zdrowiu i Środowisku, sprawdziłem wpływ atenololu na odstęp QT. Obecnie nie istnieje skuteczna terapia pacjentów z zespołem długiego odstępu QT, a beta-blokery takie jak atenolol były stosowane u tych pacjentów poza wskazaniami. Należy ocenić, czy terapia atenololem jest skuteczna u psów, zanim przeprowadzimy badania na ludziach. Na elektrokardiogramach odstęp QT koreluje fizjologicznie z tętnem. Dlatego przeprowadzono obszerne analizy statystyczne w celu „skorygowania” zmian w odstępie QT spowodowanych terapią niezależnie od zmian tętna.

Pokaż więcej