Lin ZHAN

Skaner 3D umożliwiający osiągnięcie jednorodności przestrzennej optymalnego ciśnienia w terapii uciskowej

Lin ZHAN, Chiny 16-18

Terapia uciskowa jest zalecana przez International Society for Burn Injuries jako nieinwazyjna fizyczna terapia pierwszej linii stosowana w celu zapobiegania i kontrolowania przerostowych blizn po oparzeniach. Zgodnie z opracowanym przeze mnie wzorem do obliczania ciśnienia ucisk wytwarzany przez elastyczną tkaninę na ludzkie ciało jest związany nie tylko z wydłużeniem tkaniny, ale także krzywizną powierzchni styku. Ze względu na brak sprzętu do skanowania powierzchniowego 3D nie można utworzyć modelu krzywizny ludzkiego ciała, więc obecne wyroby uciskowe nie mogą osiągnąć zalecanego ciśnienia. Opracowałam skaner 3D, który zapewnia dwa rozwiązania tego problemu.

Pokaż więcej